Wat is een 1000dagen Coach®?

Een 1000dagen Coach® is een coach die over verschillende competenties en vaardigheden beschikt waarmee zij (toekomstige) ouders kan ondersteunen zich krachtiger te verbinden met hun kind. Deze verbinding tussen ouders en kind draagt bij aan een meer veilige hechting en kan daardoor op termijn (gedrags) problematiek bij het kind voorkomen.

zwangere vrouw zit met haar zoon op bed en maken contact met ongeboren kind

De opleiding tot 1000dagen Coach® is mede tot stand gekomen door de geconstateerde noodzaak van de Rijksoverheid om preventie te laten verlopen via de ouder-kindrelatie. Centraal in de visie van de Rijksoverheid en de Gezondheidsraad staat veilige hechting middels emotionele en fysieke beschikbaarheid van de ouders. De 1000dagen Coach® geeft hier op verschillende manieren vorm aan.

Meer informatie van de Rijksoverheid kun je vinden op:  

Meer informatie van de Gezondheidsraad kun je vinden op:

Citaat uit ‘De eerste 1000 dagen’ van Tessa Roseboom,

hoogleraar Vroege Ontwikkeling en Gezondheid aan de Universiteit van Amsterdam

‘In geen enkele andere fase van het leven worden zoveel biologische mijlpalen bereikt als tijdens de eerste 1000 dagen van het leven, vanaf de bevruchting tot het tweede levensjaar. Daarmee heeft de omgeving tijdens deze vormende periode niet alleen invloed op het moment zelf, maar ook op de ontwikkeling en gezondheid later in het leven.’ 

Citaat van Frits Boer,

Emeritus hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Universiteit van Amsterdam

‘Psychische gezondheid wordt meestal in kaart gebracht door vast te stellen hoe weinig iemand last heeft van de symptomen van veelvoorkomende stoornissen zoals ADHD, overmatige angst, autisme, depressie, middelmisbruik, persoonlijkheidsstroonissen en psychosen. Wanneer we per stoornis nagaan wat bekend is over risicofactoren, blijkt in alle gevallen een ongunstig verloop van de prenatale periode of van de eerste twee à drie levensjaren daarbij een prominente factor (Staal e.a. 2016).

KvK 32098827 | Privacyverklaring | Algemene voorwaarden | GonBa websites

1000dagen Coach® Opleiding